Elaborare PUZ construire ansamblu de constructii cu functiuni mixte, extindere retele, racorduri si bransamente, amenajari exterioare si accese

SC NEON LIGHTNING SRL , in calitate de titulari , anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare , conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru : “ Elaborare PUZ construire ansamblu de constructii cu functiuni mixte , extindere retele , racorduri si bransamente , amenajari exterioare si accese”  , in comuna Floresti , sat Floresti , str. Avram Iancu , fn , CF 71697, judetul Cluj . Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj , Calea Dorobantilor , nr. 99 , si la sediul proiectantului  Building Consulting Expert SRL , din strada Dorobantilor , nr. 128 , birou nr. 3 , din data de 27.06.2018, de luni pana joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 . Publicul interesat poate transmite , in scris , comentarii si sugestii , pana in data de 14.07.2018 , la APM Cluj , str. Dorobantilor nr. 99 , blocul 9B , cod 400609 , fax 0264-410716 , e-mail office@apmcj.anpm.ro , in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *